Home // Produkter // LUFTKYLDA // Epsilon Echos

LUFTKYLDA

Kylaggregat & Värmepumpar

LUFTKYLDA Units

Epsilon Echos 6 ÷ 40 kW

Kompakta kylare och vändbara enheter. Olika konfigurationer, även för system split.

Konfigurationer

HP: reversibel värmepump
LE: motocondensing utförande
LE/HP: motocondensing utförande

Utmärkande egenskaper

  • Kompakta mått
  • Flexibel och mycket konfigurerbar
  • Enkel och snabb installation

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.