Home // Produkter // LUFTKYLDA // Geyser 2 HWS

LUFTKYLDA

Kylaggregat & Värmepumpar

MULTIFUNKTION
MULTIFUNKTION

Geyser 2 HWS 7 ÷ 78 kW

Speciella värmepumpar i ny serie med scrollkompressorer, med och utan vätskeinsprutning.

Version HT i 15 storlekar

Kyleffekt (A35; W7): 6–73 kW

Värmeeffekt (A7; W45): 6–78 kW

Version MT i 17 storlekar

Kyleffekt (A35; W7): 6–68 kW

Värmeeffekt (A7; W45): 7–76 kW


GEYSER 2 är en komplett serie HP med specialaggregat som täcker in området från 6 till 78 kW 
och använder samma köldmedium (R410A) med enkla och dubbla kompressorer
.

Unika säljargument

  • Brett effektområde och omfattande driftsgränser
  • Automatisk styrning för varmt sanitetsvatten
  • Version HWS finns för alla storlekar
  • Smartare avfrostningsstyrning
  • Pumpar i klass A finns för enkla kompressormodeller
  • Lämpar sig för användning i moduluppbyggda system

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.