Home // Produkter // LUFTKYLDA // Geyser 2 HWS

LUFTKYLDA

Kylaggregat & Värmepumpar

MULTIFUNKTION
MULTIFUNKTION

Geyser 2 HWS 6 ÷ 77 kW

Sortiment av reversibla värmepumpar med scrollkompressorer med vätskeinsprutning och omfattande driftsgränser.

Konfigurationer

MT HWS: värmepump för produktion av varmvatten vid medium temperatur
HT HWS: värmepump för produktion av varmt vatten vid höga temperaturer
/LN: ljuddämpad enhet

Utmärkande egenskaper

  • Omfattande driftsgränser och effektområden
  • Kompatibilitet med Ekodesign
  • Kompakta mått
  • Automatisk styrning av varmt sanitetsvatten (version HWS)
  • Varmvattenproduktion upp till 65° C (version HWS)
  • Inhemskt varmt vatten är alltid tillgängligt, med oberoende och samtidiga tillförsel
  • Intelligent styrning av avfrostningar

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.