Home // Produkter // LUFTKYLDA // Kappa Rev

LUFTKYLDA

Kylaggregat & Värmepumpar

LUFTKYLDA Units

Kappa Rev 307 ÷ 1982 kW

Kylare och värmepumpar med hög energieffektivitet med skruvkompressorer och tub- och rörvärmeväxlare, skapade för att möta behoven hos kommersiella och industriella branscher.

Konfigurationer

HE: Enhet med hög verkningsgrad
LN: Ljuddämpad enhet
SLN: Extremt ljuddämpad enhet
HP: Reversibel värmepump DS: Enhet med ångkylare
DC: Kondensor för värmeväxling
HAT: Enhet för hög utetemperatur
HWT: Enhet för produktion av vatten med hög temperatur Pump och inbyggd reservtank (tillval)
.
 -> produkt finns med köldmedium R1234ze

Unika säljargument

  • Upp till 2 MW kyl- och värmeeffekt 
  • Funktion Multilogic
  • Kondenseringsslinga för mikrokanal
  • Låg köldmedieladdning
  • Enhet SLN med nattskiftsfunktion.
  • Inbyggda vattenmoduler även med en reservtank.
  • Tre pumptyper: Standard, överdimensionerad och för höga procentsatser med glykol (t.ex. upp till 50 %).

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.