Home // Produkter // LUFTKYLDA // Kappa Sky FC

LUFTKYLDA

Kylaggregat & Värmepumpar

LUFTKYLDA Units

Kappa Sky FC 263 ÷ 886 kW

Moduluppbyggda frikylningsenheter med hög verkningsgrad med en och två kretsar med skruvkompressorer
med variabelt kompressionsförhållande och inverter för kapacitetsmodulering.

Konfigurationer

Xi: hög verkningsgrad , version med inverterstyrda kompressorer
Si: liten och behändig , version med inverterstyrda kompressorer
LGW Xi: köldmedium med låg GWP , version med inverterstyrda kompressorer
/LN: ljuddämpad enhet
NG: exekvering utan glykol
/DS: utförande med överhettningskylare
/DC: utförande med återvinningskondensor
Konfigurerbar frikylningssektion

Utmärkande egenskaper

  • Frikylning BASIC, Frikylning EXTRA
  • Mångsidighet: vattentemperatur upp till 23 °C. Fungerar vid en mängd olika omgivningsförhållanden
  • Hög verkningsgrad och liten och behändig
  • Utökade driftsgränser: omgivningstemperatur ned till -40 °C med avsedda tillbehör
  • Dubbel strömförsörjning med automatisk omkoppling (tillval)
  • Avancerad styrenhet BlueThink med inbyggd webbserver. Funktion Multilogic och övervakningssystem Blueye®. (tillval)
  • Flowzer: energioptimering på vattensidan (tillval)
  • Överensstämmelse med Ekodesign, förordning 2281 Tier 2

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.