Home // Produkter // LUFTKYLDA // Kappa Sky
SV | EN

LUFTKYLDA

Kylaggregat & Värmepumpar

Kappa Sky

243 ÷ 1359 kW

Share

Caratteristiche

Moduluppbyggda kylare med hög verkningsgrad med en och två kretsar med skruvkompressorer med
variabelt kompressionsförhållande och inverter för kapacitetsmodulering.

Konfigurationer

Xi: hög verkningsgrad , version med inverterstyrda kompressorer
Xh: hög verkningsgrad , version med hybrida kompressorer
Si: liten och behändig , version med inverterstyrda kompressorer
Sh: liten och behändig, , version med hybrida kompressorer
SLN: extremt ljuddämpad version
/HAT: enhet för hög utetemperatur
/LN: ljuddämpad enhet
/DS: med överhettningskylare
/DC: med återvinningskondensor

Utmärkande egenskaper

  • Hög verkningsgrad och liten och behändig
  • Köldmedium R513A inte antändbar, med GWP=573
  • Mångsidighet: vattentemperatur upp till 23 °C. Fungerar vid en mängd olika omgivningsförhållanden
  • Mindre bullernivå, ljuddämpade enheter och extremt ljuddämpade versioner
  • Avancerad styrenhet BlueThink med inbyggd webbserver. Funktion Multilogic och övervakningssystem
  • Blueye®. (tillval)
  • Flowzer: energioptimering på vattensidan (tillval)
  • Överensstämmelse med Ekodesign, förordning 2281 Tier 2

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.

SVEN