Home // Produkter // LUFTKYLDA // Zeta Rev HP XT

LUFTKYLDA

Kylaggregat & Värmepumpar

LUFTKYLDA Units

Zeta Rev HP XT 42 ÷ 204 kW

Reversibla värmepumpar. Extrema driftsgränser. Särskilda konfigurationstillval.

Konfigurationer

/LN: ljuddämpad enhet
/DS: med överhettningskylare

Utmärkande egenskaper

  • Hög vattentemperatur i utlopp: upp till 65 °C
  • Drift vid en omgivningstemperatur ned till -20 °C med vattentemperatur i utlopp på +55 °C
  • Hög verkningsgrad vid uppvärmning: COP upp till 3,5
  • Intelligent styrning av avfrostningar: Anti-Ice Circuit
  • Avancerad styrenhet BlueThink med inbyggd webbserver. Funktion Multilogic och övervakningssystem
  • Blueye®. (tillval)
  • Flowzer: inverterstyrda pumpar (tillval)

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.