Home // Produkter // LUFTKYLDA // Zeta Rev

LUFTKYLDA

Kylaggregat & Värmepumpar

LUFTKYLDA Units

Zeta Rev 39 ÷ 233 kW

Anpassade kylare och värmepumpar med scrollkompressorer och hög energieffektivitet.

Konfigurationer

HE: Hög verkningsgrad
HP: Värmepump
SLN: Extremt ljuddämpad
LE: Kondenseringsenhet
LE/HP: Reversibel kondenseringsenhet
DS: Ångkylare
DC: Kondensor för värmeväxling
Pump och inbyggd reservtank (tillval)

Unika säljargument

  • Enhet i Eurovent Klass A.
  • Enhet med nattskiftsfunktion
  • Avancerad styrenhet finns alltid som tillval
  • Multilogic
  • Inbyggda vattenmoduler även med en reservtank.
  • Tre pumptyper: Standard, överdimensionerad och för höga procentsatser med glykol (t.ex. upp till 50 %).
  • Pumpar med inverter på användarsidan som tillval.

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.