Home // Produkter // Applied // Kappa V Evo

Applied

Brett utbud av produkter och lösningar för kommersiella HVAC-tillämpningar

LUFTKYLDA Units

Kappa V Evo 637 ÷ 1744 kW

Luftkyld vattenkylare med halvhermetiska
skruvkompressorer och tub- och rörförångare.


Konfiguration
/HP: Reversibel värmepump
/ST: Enhet med tank och pumpar
/DC: Enhet med återvinningskondensor
/DS: Enhet med ångkylare
/LN: Ljuddämpad enhet
/SLN: Extremt ljuddämpad enhet
/A: Enhet med hög verkningsgrad
/A HT: Enhet med hög verkningsgrad och hög temperatur

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.