Home // Produkter // Applied // Lambda Echos HE

Applied

Brett utbud av produkter och lösningar för kommersiella HVAC-tillämpningar

ROOF TOP Units

Lambda Echos HE 54 ÷ 327 kW

Fristående kall luftkonditionering eller högeffektiv luft/luft värmepump med scrollkompressorer I versionen “Roof Top”.

Konfigurationer

HP: luftkonditioneringsapparat typ Roof Top med reversibel värmepump
/LN: ljuddämpad enhet

Utmärkande egenskaper

  • Effektiv energiprestanda
  • Enkel och snabb installation
  • Stor konfigurerbarhet

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.