Home // Produkter // Applied // Omega Rev

Applied

Brett utbud av produkter och lösningar för kommersiella HVAC-tillämpningar

VÄTSKEKYLDA Units

Omega Rev 171 ÷ 1569 kW

Vattenkylda kylare med hermetiska skruvkompressorer och tub- och rörvärmeväxlare. Konstruerade för inomhusinstallation.

Konfigurationer

A: Enhet med hög prestanda
LC: Vattenkyld enhet utan kondensor
DC: Enhet med återvinningskondensor
DS: Enhet med ångkylare
LN: Ljuddämpad enhet 
SLN: Extremt ljuddämpad enhet
 

Unika säljargument

  • Enhet med hög verkningsgrad
  • Version split finns
  • Elektronisk termostatventil ingår

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.