SV | EN

Omega Rev

171 ÷ 1569 kW

Share

Caratteristiche

Kylare med värmepumpsversioner för inomhusinstallationer.

Konfigurationer

HE: ögeffektiv enhet
HPW: värmepump med hög verkningsgrad, reversibel på kylsidan
OH: icke-reversibel värmepump
LC: motordrivande utförande
/HWT: avsedd för produktion av vatten med hög temperatur
/LN: ljuddämpad enhet
/SLN: extremt ljuddämpad enhet
/DS: med överhettningskylare
/DC: med återvinningskondensor

Utmärkande egenskaper

  • Avancerad styrenhet BlueThink med inbyggd webbserver. Funktion Multilogic och övervakningssystem Blueye®. (tillval)

Download

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.

SVEN