Home // Produkter // Applied // Omega Sky Xi

Applied

Brett utbud av produkter och lösningar för kommersiella HVAC-tillämpningar

VÄTSKEKYLDA Units
erp readyerp seer

Omega Sky Xi 252 ÷ 952 kW

Vattenkondenserade inomhusvätskekylare och -värmepumpar; skruvkompressor med variabelt
kompressionsförhållande och inverter för kapacitetsmodulering.

Konfigurationer

HPW: värmepump med hög verkningsgrad, reversibel på kylsidan
OH: icke-reversibel värmepump
/LN: ljuddämpad enhet
/XLN: extremt ljuddämpad enhet
/DC: med återvinningskondensor

Utmärkande egenskaper

  • Maximal verkningsgrad vid delbelastningar: SEER upp till 8,3 och SEPR upp till 9,3
  • Överensstämmelse med Ekodesign Tier 2
  • Köldmedium R513A inte antändbar, med GWP=573
  • Förångare Hybrid Falling Film med låg köldmediefyllning
  • Skruvkompressor med variabelt kompressionsförhållande med extern inverter
  • Utförande med kylare och värmepump, båda med optimering av driftsområdet
  • Avancerad styrenhet BlueThink med inbyggd webbserver. Funktion Multilogic och övervakningssystem
  • Blueye®. (tillval)

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.