Home // Produkter // Data cooling // Datatech /PFW

Data cooling

Smarta lösningar för IT-kyl applikationer

Data Cooling Units

Datatech /PFW 70 ÷ 260 kW

Datatech PFW representerar det allra senaste med avseende på effekt och verkningsgrad som kan uppnås i luftkonditioneringsaggregat för stora datorrum. Maximeringen av värmeväxlingsytan, den separerade fläktsektionen som sitter under det upphöjda golvet och den avancerade styrlogiken gör Datatech PFW till den idealiska lösningen för olika datacenterlayouter.

Snabba fakta

  • Högkänslig kylning per kvadratmeter fotavtryck
  • Exceptionellt hög verkningsgrad hos de EC-motordrivna radialfläktarna med plastrotor
  • Brett kyleffektområde
  • Konfigurerbar, noggrann och flexibel styrning av fläkthastighet och ventil för kylvatten.
  • Dubbel slinga och dubbel strömförsörjning (tillval) för redundansapplikationer
  • Lång lista med tillval (elektriska värmare, befuktare , kondenspump, BMS-gränssnittskort)
  • Enkel installation av två kabeldragna sektioner

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.