Home // Produkter // MULTIFUNKTION // Omicron Rev S4

MULTIFUNKTION

MULTIFUNKTION

Omicron Rev S4 104 ÷ 944 kW

Luftkylda multifunktionella enheter med hög verkningsgrad.

Modeller med två köldmediekretsar, fyra scrollkompressorer och plattvärmeväxlare för vattenkretsar för kylning och uppvärmning.

Extra modeller med fyra kretsar, åtta kompressorer, upp till 1 000 kW.

Konfigurationer
HE: Version med hög verkningsgrad
SLN: Extremt ljuddämpad version
LN: Ljuddämpad version HE (tillval)

Utmärkande egenskaper
►►Enastående energieffektivitet både i kyl- och värmeläge.
►► Utmärkta besparingar året runt tack vare kombinerat kyl- och värmelägeunder vår och höst
►► En enda utrustning klarar både kyl- och värmebelastningar, t.o.m. samtidigt
►►Moduluppbyggd slinglayout med helt oberoende sektioner för varje köldmediekrets
►►Avfrostning med minimal påverkan på prestandan
►► Utökade driftsgränser.
►►Kompakta mått
►►Avancerad styrenhet med inbyggd webbserver
►►Funktion Multilogic för system med flera enheter (tillval)
►► Övervakningssystem Blueye
►►Vattenmoduler (tillval) med två valfria pumpstorlekar

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.