Home // Produkter // Technological // Tetris W Rev FC/NG

Technological

Senaste tekniken för att minska driftkostnaden för tex industri & IT tillämpning

VÄTSKEKYLDA Units

Tetris W Rev FC/NG 40 ÷ 634 kW

Tetris FC W/NG är en frikylningsenhet för inomhusinstallation som har inbyggd värmeväxlare för frånkoppling, modulerande trevägsventil, inverterstyrd pump på källsidan samt en avancerad mjukvara för styrning av systemet och fjärransluten luftkyld värmeväxlare.

Konfigurationer

Base: Enhet med TFT på -2 °C
HE: Enhet med TFT på +1 °C  Pump och inbyggd 
reservtank (tillval)


Unika säljargument

  • Färdigmonterad frikylningsenhet för inomhusbruk
  • Hybrid frikylning: Kapacitet att under vår och höst fungera med blandat frikylnings-/kylarläge
  • Komplett inbyggd styrenhet för styrning av kylare, frikylningssystem och fjärransluten luftkyld värmeväxlare 
  • Sommarläge med hög verkningsgrad 
  • Två nivåer av frikylningseffektivitet och återbetalningstid
  • Konstruerad för enkel inomhusinstallation
  • Glykolfri på användarsidan
  • Brett effektområde

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.