Home // Produkter // Technological // Zeta Rev HE FC

Technological

Senaste tekniken för att minska driftkostnaden för tex industri & IT tillämpning

LUFTKYLDA Units

Zeta Rev HE FC 46 ÷ 149 kW

Frikylningsenhet med hög verkningsgrad, med två modeller:

Zeta Rev HE FC enheter med scrollkompressorer, 10 storlekar från 50 till 150 kW
Zeta Rev SEi FC enheter med scrollkompressor/inverterstyrd kompressor, tre storlekar från 36 till 93 kW

Konfigurationer
LN: Ljuddämpad version
NG: Enhet utan glykol på användarsidan


Utmärkande egenskaper
►► Patenterad frikylningssektion.
►►Hög total frikylningstemperatur.
►►Hög energieffektivitet året runt.
►►Avancerad styrenhet med inbyggd webbserver.
►►Funktion Multilogic/Multifree för system med flera enheter (tillval).
►► Inbyggda vattenmoduler även med reservtank (tillval).
►► Modell SEi: Borstlös likströmsinverterstyrd scrollkompressor, kombinerad med traditionella kompressorer.

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.