Home // Produkter // VÄTSKEKYLDA

VÄTSKEKYLDA

Kylaggregat & Värmepumpar

VÄTSKEKYLDA Units

Core & Core Max
4 ÷ 85 kW

Vatten-/vattenvärmepumpar eller geotermiska värmepumpar med hög verkningsgrad

Produktdata

Mu Echos A
6 ÷ 46 kW

Vatten-/vattenkylare och värmepumpar med hermetisk scrollkompressor.

Produktdata

Omega V Echos
143 ÷ 1569 kW

Vattenkylda kylare med hermetiska skruvkompressorer och tub- och rörvärmeväxlare

Produktdata

Tetris W FC/NG
39 ÷ 634 kW

En frikylningsenhet för inomhusinstallation som har inbyggd värmeväxlare för frånkopp...

Produktdata

Torrkylare - RDC
8 ÷ 740 kW

Luftkylda vätskekylare för både luftkonditionering och industriapplikationer.

Produktdata

Torrkylare - RDC
8 ÷ 740 kW

Luftkylda vätskekylare för både luftkonditionering och industriapplikationer.

Produktdata

Tetris W
32 ÷ 615 kW

TETRIS W REV är ett komplett sortiment av vattenkylda kylare och värmepumpar

Produktdata

Omega Rev
444 ÷ 1589 kW

Vattenkylda kylare med halvhermetiska skruvkompressorer för inomhusinstallationer.

Produktdata

Omega Rev
260 ÷ 970 kW

Vattenkylda kylare med halvhermetiska skruvkompressorer för inomhusinstallationer.

Produktdata

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.