Home // Produkter // VÄTSKEKYLDA // Core & Core Max

VÄTSKEKYLDA

Kylaggregat & Värmepumpar

VÄTSKEKYLDA Units

Core & Core Max 8 ÷ 114 kW

Kompakt uppvärmning endast värmepumpar och reversibla enheter.

Konfigurationer

HP: reversibel värmepump
/LN: ljuddämpad enhet

Utmärkande egenskaper

  • Effektiv energiprestanda: SCOP upp till 6,68
  • Integrerade pumpar för användare och källa (alternativ)
  • Låga bullernivåer: ljudeffektnivåer från 49 dB(A)
  • Inbyggt vibrationsdämpande system
  • Styrning av varmt sanitetsvatten med extern 3-vägsventil (tillval)

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.