Home // Produkter // VÄTSKEKYLDA // Mu Echos A

VÄTSKEKYLDA

Kylaggregat & Värmepumpar

VÄTSKEKYLDA Units

Mu Echos A 6 ÷ 46 kW

Kompakta kylare och vändbara enheter.

Konfigurationer

HP: reversibel värmepump
LE: motocondensing utförande
LC: motordrivande utförande
/LN: ljuddämpad enhet

Utmärkande egenskaper

  • Enhet med hög verkningsgrad
  • Kompakta mått
  • Låga utsläpp
  • Delad version tillgänglig

Privacy Policy

This website uses cookies that help us deliver our services. Cookies can be disabled in the browser settings. Do not show this message again.